Արցախի Հանրապետության
Ազգային ժողովի նախագահ
Դավիթ Իշխանյանին
Ստեփանակերտ
 

Հարգելի Ռահակից,

Շնորհավորում ենք ազգային-պետական ամբողջանվեր ծառայության Ձեր արդի հանգրվանը, զինակցում ենք և խորապես հավատում։

Վասն հայրենյայց՝ պարտավոր ենք շարունակել մեր դարավոր պայքարը՝ բոլորով հանդերձ և ի հեճուկս ամենի, ի կատա՛ր։
 

Րաֆֆի Կ․ Հովհաննիսյան
Արտաքին գործոց առաջին նախարար
«Ժառանգություն» կուսակցության հիմնադիր նախագահ
Երևան